Privatlivspolitik

Tavshedspligt og behandling af data

Jeg behandler data efter gældende lovgivning. Jeg er den dataansvarlige ifm. samtaler og kontakt forud for.

Alle informationer, jeg har om klienter, er fortrolige. Jeg er kun i besiddelse af oplysninger som klienterne selv har givet mig. Oplysningerne videregives ikke med mindre klienten selv ønsker det, og det er aftalt med hvilket formål, oplysningerne videregives og til hvem.

Formålet med at modtage personlige oplysninger er at udføre mine opgaver som psykoterapeut.

Jeg opbevarer informationerne sikkert. Eventuelle journalnotater og kontaktoplysninger på mine klienter opbevares i fysiske dokumenter aflåst. Jeg anvender krypteret e-mail.

De data, jeg modtager fra klienter og kunder, opbevares i 1 år efter afslutning af samarbejdet med mindre andet er aftalt. Det kan være navn, telefonnummer, adresse, e-mail-adresse og notater samt min personlige logbog. Klienter har ret til at blive orienteret om hvilke personlige oplysninger, jeg har om dem.