Privatlivspolitik

Tavshedspligt og behandling af data

Jeg behandler data efter gældende lovgivning. Jeg er den dataansvarlige ifm. samtaler og kontakt forud for.


Alle informationer jeg har om klienter er fortrolige. Jeg er kun i besidddlse af de informationer klienten selv har givet mig. Oplysninger videregives kun, hvis klienten selv ønsker det, og vi har aftalt med hvilket formål oplysningerne skal videregives og til hvem.


Formålet med at modtage personlige oplysninger såsom kontaktoplysninger, køn og alder er at jeg kan udføre mit arbejde som psykoterapeut.

Kontaktoplysninger og mine personlige logbøger opbevares i fysiske dokumenter. Jeg anvender krypteret e-mail.


Data opbevares i 1 år efter afslutning af samarbejdet med klienten med mindre andet er aftalt. Klienter har ret til at blive orienteret om hvilke personlige oplysninger jeg har om dem.